Luther var inte så lutheransk!  

Vår vän Martin Luther lyfts ofta fram som den ytterst ansvarige för vår icke-osvenska arbetsplikts- och njutningsskuldfyllda kultur. Många talar om “Luther på axeln”, lyckligt ovetande om att familjen vid hans födelse fortfarande stavade familjenamnet “Luder”, hur nu det skulle ha låtit idag!
Men hur var det egentligen? Hur många känner egentligen till Luther och hans gärning? Vi har talat med Lutherkännare och läst Per Svenssons bok “Dr Luther och mr Hyde*” som sammanställer det man faktiskt vet om reformationens Luther. Det är intressant läsning även för den som inte är uttalat religiös eller ens historieintresserad.

Det idépaket vi förknippar med Luther kommer till största delen från ett helt annat håll, det är en blandning av Calvinism och förvanskningar gjorda av den svenska kyrkan med sina “konventikelplakat och husförhör”. Luther förknippas med kyrkans hållning innan reformationen. Och när svenska kyrkans roll i modern tid förändrades åkte Luther ut med badvattnet, kan man säga ytterst förenklat.

Luther var inte:

  • Fattig munk. Han kom från en välbärgad familj som tyckte han skulle bli jurist. Hans far klandrade honom efter hans första gudtjänst som utbildad präst, för att han inte hedrat sin fader och sin moder, men Luther följde alltså sitt hjärta.
  • En sträng moralist. Han levde i sin ungdom några år som munk och fick uppleva allt av skuld, kval och sadism som i modern tid alltför ofta tillskrivits honom själv. Det var bland annat detta han snarast vände sig emot senare i livet.
  • En grötmyndig surputte. Tvärtom vände han sig ifrån den tidigare kyrkans livsförnekande principer och förordade ett lyckligt och harmoniskt liv som för all del bejakade arbetet men utan skuld.

Luther var alltså snarare en person som viste att unna sig och han bejakade boktryckarkonsten som gjorde det möjligt att trappa ner på predikandet och istället njuta av livet.

“Efter Gutenberg räckte det inte att göras sig av med Martin Luther som person, eftersom hans skrifter fortsatte att tala åt, och i stället för, honom - även då han satt kvar med sina vänner hemma i Wittenberg och drack öl.”
Bengt Kristensson Uggla i sin bok
“Slaget om verkligheten”

Detta stod Luther för, bland annat:

  • Kärleksfullhet inför gärningen - det vill säga att man skulle inta en positiv inställning till sitt arbete, inte att man skulle styras av skuld, tvång och plikt.
  • Tjänaren har det bättre än fursten, mindre bekymmer och bättre nattsömn!
  • Guds kärlek är villkorslös, ingen bikt och ingen avlat, tack!
  • Hans översättning av bibeln till tyska skulle inte bara vara korrekt utan också engagerande varför han förbehöll sig en viss frihet inför originalet.
  • Luther ägnade senare halvan av sitt liv till stor del åt familj, barnen och hustruns goda öl.
  • Användbarhet, som vi skulle kalla det idag. Vem som helst skulle kunna läsa bibeln och bilda sig en egen uppfattning, utan att behöva en latinlärd experts hjälp.

Visst, Luther hade mörka sidor också. Förutom sin psykiska sjukdom som kunde ta sig en del mindre trevliga uttryck, var han även rasist. Hur allvarligt det senare än är så ska man nog inte glömma att karln levde på medeltiden…

*) Mr Hyde? En del av boken resonerar kring skuld och fri vilja, och anspelar på Luthers periodvis vacklande mentala hälsa, samt synen på människan. Svensk lagstiftning är exempelvis närmast unik i att man hanterar psykiskt sjuka och friska på samma sätt tills ansvaret fastställt och själva straffet ska dömas.<<< Tillbaka till www.unnasig.se

Text: Olle
 

Martin Luther, en levnadsglad unnare