Frisk luft och motion - är det att unna sig?  

Vi fick den här bilden från vår vän Niclas Andersson, som har förmånen att arbeta nära en vik där isen ligger blank på vintern. Vad är då mer naturligt än att ta en sväng på långfärdsskridskor under lunchen?

Att unna sig och nå välbefinnande står i sig inte i konflikt med att göra något som är i mer traditionell mening ”nyttigt”. Dagens vetenskap ser tydliga samband mellan kropp och själ, och även här finns det behov av att skapa utrymme för sig själv.

”Kroppens och själens välbefinnande är oskiljaktigt förenade. Emotioner har sitt ursprung i kroppen. Fysisk aktivitet - och sex - är bevisligen det säkraste sättet att bli på bättre humör.”
Stefan Klein i sin bok Lyckoformeln.

Det fina med fysiska aktiviteter är att de sätter fart på kroppens egna belöningssystem och njutningssubstanser, och dessa är alltid överlägsna de syntetiska och tillsatta. Endorfin förhåller sig till morfin såsom amarone till läkarsprit.

Nu är det ju allmänt känt att man mår bra av motion och frisk luft och därför fokuserar vi gärna på mer eftersatta områden. Vi vill gärna föra en nyanserad diskussion och släpper därför fram ett par motcitat:

”Är man tillräckligt begåvad behöver man ingen motion.”
Sten Broman (blev 81 år)

”Motion är bara strunt. Är du frisk så behöver du den inte och är du sjuk så bör du undvika den.”
Henry Ford (blev 84 år)

Slutsatsen blir att eftersom kroppens och själens välbefinnande är oskiljaktliga bör man sträva efter att stimulera båda. Lycka och harmoni gör att kroppsliga funktioner arbetar bättre, lättare kan utvinna godartade ämnen och filtrera bort onyttiga osv.

Därmed blir det alltså en hälsofråga att unna sig!<<< Tillbaka till www.unnasig.se

Text: Olle
 

Unnasig - frisk luft