Manifest för unnasig.se

Det är en mänsklig rättighet att vid lämpliga tillfällen unna sig det man faktiskt förtjänar.
Hur mycket eller litet är varje medborgares ensak.
Det viktiga är att man ser till att verkligen njuta när man väl gör det.
Rätt utfört blir effekterna inte bara något för stunden utan något som räcker länge
och får positiva effekter på ens omgivning. En livsfilosofi.
Detta är vår utgångspunkt.
Lycka är skillnaden mellan det förväntade och ett positivt utfall.
Unnasig.se syftar till hitta effektiva sätt att åstadkomma detta vid speciella tillfällen.
Samt att genom sin filosofi, vid dessa tillfällen, reducera mängden oberättigad, självupplevd skuld till ett minimum.
Unnasig.se tar inget ansvar. Alls. Det gör individen. Unnasig.se tror på individen.

Version 1.0 uppdaterad 2009-01-12

<<< Tillbaka till www.unnasig.se