RSS

Regeringen mobiliserar för unnasigsamhället

Jordbruksminister Eskil Erlandsson berättade på en lunch idag hur han planerar att utveckla Sverige som det nya matlandet. Unnasig.se var där och lyssnade uppmärksamt. Han berättade bland annat att undersökningar visar att en majoritet av turister kan se en matupplevelse som målet med en resa samt att man som turist oftast prioriterar kvalitet framför pris. Sverige har en enorm potential!

”Sverige är ett unikt, närmast exotiskt land i våra grannländers ögon. Det gäller inte minst de länder som relativt nyligen har blivit fria och nu har en växande medelklass. Sverige har orörd natur, fria vidder, god djurhållning osv. Råvaror med fantastisk kvalitet.”

Jordbruksministern berättade vidare att utmaningen nu är att utveckla och marknadsföra vår förmåga att förädla råvaror till sunda och spännande upplevelser.

”Vi börjar förstå att mathållning inte bara handlar om näring utan om social samvaro och att njuta.”

Eskil Erlandsson ser detta i kombination med att skapa samarbete mellan de olika produktionsleden som sin viktigaste uppgift framöver. För oss på Unnasig.se är kvalitet, i alla dess aspekter, en central utgångspunkt och därför välkomnar vi jordbruksministerns initiativ och ser fram emot de kommande årens utveckling.

Stort tack till Hill & Knowlton och Svenska Kocklandslaget.

Sorry, comments for this entry are closed at this time.